ankaraestetiksacekim

yüksek oranda geçerli olan bir para diger ankaraestetiksacekim  ülkeler içinde çok fazla önem arz etmektedir.Bu anlamda konvertibilitesi yüksek olan bir para uluslar arası alanda ekonomik anlamda elde edilecek gücün öenmli bir yansımasıdır.
3-İhracat artarsa ülkeye döviz girer.ithalat artarsa ülkeden döviz çıkar.Ülkeden döviz çıkarken TL sı karşılığı döviz alınır ve döviz çıkar.Ülkede ulusal para artar ve değer kaybeder.Uzun vadede faiz oranları yükselir.Konvertibilite uluslar arası ödeme ve ülkeler arası denkleştirme işlemi büroksiden kurtarır.Yine dış ticaret ve mali işlemleri geliştirir ve dünya ticaretinin karşılaştırmalı üstünlük kuralına uygun biçimde gelişmesine katkıda bulunur.bu gibi yönlerden önemli avantajlar sağlar

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !